Strona główna » Blog » Plagiat w pracy licencjackiej – konsekwencje

Plagiat w pracy licencjackiej – konsekwencje

26 stycznia, 2023
przez admin

Plagiat jest zjawiskiem o tyle poważnym, że w przypadku jego popełnienia może grozić kara grzywny czy nawet pozbawienia wolności do lat 3. Wynika to z faktu, że plagiatem nazywa się przywłaszczenie sobie autorstwa cudzego wytworu, czy nawet tylko jego fragmentu. Wskutek tego dochodzi jednocześnie do naruszenia praw autorskich, ponieważ z zasady plagiat zostaje opublikowany pod nazwiskiem osoby, dopuszczających się tego przestępstwa.

W polskim prawodawstwie, w treści ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych znajduje się zapis, że plagiatem nazywa się wprowadzenie w błąd w odniesieniu do autorstwa danego utworu czy innego przejawu artystycznej działalności. Należy zauważyć, że nawet nieprawidłowy sposób cytowania jest uważany za plagiat. Oczywiście cytowanie w pracy licencjackiej jest ważne – niesie za sobą wartość słów oryginalnego autora cytowanego tekstu, których niekiedy nie sposób sparafrazować tak, żeby tekst zachował swój sens. Należy jednak pamiętać, że praca nie może składać się jedynie z cytowań – wówczas w żaden sposób nie przykłada się do poszerzania stanu wiedzy omawianego zagadnienia.

Spis treści:

  1. Co, jeśli praca nie przejdzie antyplagiatu?
  2. Przykłady plagiatu w pracy licencjackiej
  3. Czy 30% plagiatu to dużo?
  4. Czy można samemu sprawdzić JSA?

Co, jeśli praca nie przejdzie antyplagiatu?

W sytuacji, gdy praca nie przejdzie antyplagiatu, jej autor nie zostaje dopuszczony do obrony, zwłaszcza, gdy jego współczynnik jest bardzo wysoki. W momencie „przepuszczania” pracy licencjackiej przez system antyplagiatowy przez pracownika uczelni, wówczas konsekwencje wysokiego współczynnika plagiatu są wyciągane w sposób natychmiastowy. Może to przybrać formę zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa, jak i również może skutkować skreśleniem z listy studentów czy nawet odebraniem tytułu naukowego (zwłaszcza w przypadku prac magisterskich).

Z tego powodu bardzo wielu studentów boi się, że poniesie przykre konsekwencje wysokiego współczynnika plagiatu swojej pracy licencjackiej czy magisterskiej. Kolejnym Utrudnieniem w drodze do napisania pracy bez plagiatu jest także fakt, że współcześnie systemy antyplagiatowe są tak czułe – zwłaszcza najchętniej stosowany Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) – że będą w stanie wykryć jakiekolwiek próby manipulowania tekstem oryginalnym, natychmiastowo wskazując na źródło i autora. Wobec tego, przed złożeniem pracy do dziekanatu, warto skorzystać z usługi sprawdzania współczynnika plagiatu. Daje to możliwość poprawy pracy bez żadnych skutków prawnych – przecież każdy może się pomylić! Zwłaszcza, że zasób polskiego słownictwa też jest ograniczony i nie sposób modyfikować wszystkie słowa tak, by żadne Nie pokrywały się z innymi istniejącymi już publikacjami.

Dowiedź się również: ile ma się czasu na napisanie pracy licencjackiej?

Przykłady plagiatu w pracy licencjackiej

Najczęstszym błędem popełnianym przez osoby piszące prace jest nieparafrazowanie tekstu. Przekopiowanie treści artykułu naukowego słowo w słowo do własnej pracy licencjackiej zostanie natychmiastowo wykryte przez system antyplagiatowy i uznane za plagiat, ponieważ właśnie tym jest – przypisaniem sobie autorstwa danego fragmentu tekstu.

Innym przykładem jest „plagiat CTRL + C”. Polega on na tym, że w większości publikacja oryginalna zostaje przekopiowana, jednak student zmienia tylko niektóre części tego tekstu na inne słowa czy dodaje też swoje własne. Podobnym do tego rodzaju plagiatu jest także plagiat formie „remixu” – opiera się on na tym, że student piszący pracę wybiera kilka publikacji, łącząc je w jedną całość, następnie parafrazuje je i uznaje za własny, autorski tekst, nie powołując się przy tym na żadne źródła. Dlatego tak ważne jest opatrzenie pracy przypisami we właściwych miejscach.

Czy 30% plagiatu to dużo?

Napisanie pracy dyplomowej ma na celu udowodnienie przez studenta, że lata ciężkiej nauki zostaną wykorzystane w sposób praktyczny w przyszłości. Wobec tego oczekuje się od niego, żeby praca ta była oryginalna i opierała się na zdolnościach intelektualnych twórcy. Jednocześnie jednak, pracy dyplomowej nie sposób napisać bez odwołania się do publikacji innych autorów i badaczy, zwłaszcza w przypadku pisania części teoretycznej, która znajduje się w niemalże każdej pracy licencjackiej czy magisterskiej – niezależnie od dziedziny. Z powodu konieczności korzystania ze źródeł zewnętrznych, współcześnie powszechnie uznaje się, że w pracy licencjackiej, inżynierskiej i magisterskiej dopuszczalne jest maksymalnie 30% plagiatu. Nie jest to jednak zasada, którą przestrzega każda uczelnia w Polsce; współczynnik ten może być mniejszy, lecz raczej nie większy – w zależności od standardów danego uniwersytetu. 30% plagiatu to właściwie prawie 1/3 pracy, więc jest to dość duży współczynnik, pozwalający studentom na zachowanie spokoju mimo pojawienia się kilku czy kilkunastu % plagiatu w systemie antyplagiatowym. Wobec tego dopiero przekroczenie tej wartości jest jednoznaczne z uznaniem całej pracy za plagiat, z jej odrzuceniem i możliwym poniesieniu konsekwencji prawnych. Do około 30% jest to wciąż praca oryginalna.

Praca licencjacka, magisterska, inżynierska - ile stron trzeba napisać? Przeczytaj nasze wskazówki.

Czy można samemu sprawdzić JSA?

Nie istnieje możliwość sprawdzenia JSA samemu. Mimo, że program ten jest dostępny za darmo, to jest on dostępny jedynie dla pracowników uczelni, w tym promotorów. Osoby z zewnątrz nie mają możliwości skorzystania z niego. Wynika to z faktu, że JSA czerpie także z baz danych pochodzących z Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych – informacje w nim zawarte są poufne i należą do zbiorów akademickich, co znaczy, że osoby z zewnątrz nie mają możliwości dotarcia do nich. Wobec tego istnieje możliwość sprawdzenia współczynnika antyplagiatu jedynie za pomocą usług oferowanych przez różne strony internetowe. Należy mieć na uwadze, że sprawdzają one jedynie plagiat w publikacjach, które są dostępne w Internecie – systemy te nie mają możliwości sprawdzenia prac znajdujących się w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Korzystając z usług naszego portalu pamiętaj o przestrzeganiu zapisów ustawy Prawa Autorskiego oraz Art. 272 Kodeku Karnego. Opracowania naszego autorstwa i wszelkiego rodzaju konsultacje mają charakter wzorca i mogą jedynie stanowić bazę do przygotowania własnego opracowania.
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023
-
Projekt i wykonanie The First