Pisanie prac licencjackich i magisterskich – prawo

Podczas pisania pracy magisterskiej z prawa, należy pamiętać o tym, że akta prawne są stale zmieniane/aktualizowane i muszą być zawsze zgodne z AKTUALNYM stanem prawnym.
Co gorsze…aktualnym na dzień obrony pracy dyplomowej.
Oznacza to, że niezbędne jest nieustanne śledzenie zmian przepisów, aby praca nie została odrzucona podczas obrony ze względu na nieaktualny stan prawny.
Jest to kluczowe zwłaszcza w sytuacji, gdy student zmuszony jest przesunąć swoją obronę o kilka miesięcy. Podczas tego okresu przepisy, które zostały użyte w pracy, prawdopodobnie zostały znowelizowane. Dlatego zawsze należy sprawdzać czy praca jest pisana na podstawie aktualnego stanu prawnego. Równie ważne jest, aby literatura prawnicza, która jest wykorzystywana w pracy magisterskiej z prawa jest zgodna z obowiązującym aktualnie prawem.
Ważne, aby pamiętać, że JSA rozpoznaje cytaty z aktów prawa jako plagiat!!! Oznacza to, że trzeba stosować parafrazy danych fragmentów.
Należy przy tym ustalić z promotorem konkretny system przytaczania aktów prawnych, tak aby był on jednocześnie niezmieniony w swoim znaczeniu.
Polskie prawo dopuszcza cytowanie aktów prawnych wprost, z uwagi na to, że nie są one chronione prawem autorskim.
Wyślij zapytanie

Wypełnij formularz lub zadzwoń

730 33 44 55

  Dlaczego nasze prace magisterskie z prawa?


  7
  lat doświadczenia

  11
  specjalistów

  98
  %
  średnia opinia

  100
  %
  terminowo

  Przykładowe tematy prac magisterskich z prawa:

  (praca magisterska prawo – tematy)

  • Przestępczość zorganizowana w Stanach Zjednoczonych
  • Prawo do urlopu wypoczynkowego
  • Narkomania w świetle prawa polskiego
  • Kształtowanie się postaw wobec prawa
  • Skazanie bez przeprowadzenia rozprawy
  • Ochrona praw człowieka przez międzynarodowe organizacje pozarządowe
  • Sposoby przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

  W ramach pisania prac magisterskich z prawa oferujemy:

  •  pomoc przy wyborze najlepszego tematu - związanego nie tylko ze studiowaną specjalnością, ale także z indywidualnymi zainteresowaniami studenta
  • pomoc w sporządzeniu konspektu pracy oraz wstępnego spisu treści do zaakceptowania przez promotora
  • pomoc w zaplanowaniu struktury pracy
  • pomoc w znalezieniu fachowej literatury przedmiotu i w wyborze materiałów źródłowych, sporządzenie bibliografii na zlecenie
  • pomoc w przygotowaniu bibliografii, w skład której mogą wchodzić nie tylko tradycyjne pozycje książkowe, ale także najnowsze artykuły pochodzące np. z czasopism elektronicznych,
  • pomoc przy korekcie merytorycznej i językowej, poprawa pracy magisterskiej
  • pomoc w korekcie stylu pracy (APA)

  Jak to działa?

  1.
  Wypełnij formularz kontaktowy
  Wyślij do nas zgłoszenie - odpowiemy
  w ciągu 15 minut!
  Wyślij wiadomość
  2.
  Zapoznaj się z wyceną
  Omówimy z Tobą wszelkie kwestie.
  3.
  Realizacja
  Piszemy Twoją pracę, a Ty spokojnie czekasz.
  4.
  Odbiór gotowej pracy
  Wysyłamy gotową pracę wraz z raportem z systemu antyplagiatowego

  Zacznijmy współpracę już dziś

   Zadzwoń lub wyślij email
   730 33 44 55
   biuro@piszemy-prace.com

   Ważne, aby pamiętać, że JSA rozpoznaje cytaty z aktów prawa jako plagiat!!! Oznacza to, że trzeba stosować parafrazy danych fragmentów. Należy przy tym ustalić z promotorem konkretny system przytaczania aktów prawnych, tak aby był on jednocześnie niezmieniony w swoim znaczeniu. Polskie prawo dopuszcza cytowanie aktów prawnych wprost, z uwagi na to, że nie są one chronione prawem autorskim. Podczas pisania pracy magisterskiej z prawa, należy pamiętać o tym, że akta prawne są stale zmieniane/aktualizowane i muszą być zawsze zgodne z AKTUALNYM stanem prawnym. Co gorsze…aktualnym na dzień obrony pracy dyplomowej. Oznacza to, że niezbędne jest nieustanne śledzenie zmian przepisów, aby praca nie została odrzucona podczas obrony ze względu na nieaktualny stan prawny. Jest to kluczowe zwłaszcza w sytuacji, gdy student zmuszony jest przesunąć swoją obronę o kilka miesięcy. Podczas tego okresu przepisy, które zostały użyte w pracy, prawdopodobnie zostały znowelizowane. Dlatego zawsze należy sprawdzać czy praca jest pisana na podstawie aktualnego stanu prawnego. Równie ważne jest, aby literatura prawnicza, która jest wykorzystywana w pracy magisterskiej z prawa jest zgodna z obowiązującym aktualnie prawem.

   Korzystając z usług naszego portalu pamiętaj o przestrzeganiu zapisów ustawy Prawa Autorskiego oraz Art. 272 Kodeku Karnego. Opracowania naszego autorstwa i wszelkiego rodzaju konsultacje mają charakter wzorca i mogą jedynie stanowić bazę do przygotowania własnego opracowania.
   Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024
   -
   Projekt i wykonanie The First