Strona główna » Blog » Ile ma się czasu na napisanie pracy licencjackiej?

Ile ma się czasu na napisanie pracy licencjackiej?

1 lutego, 2023
przez admin

Każdy student podczas swojej nauki jest świadomy tego, że na końcu drogi czeka go obrona pracy licencjackiej. Na początku trzeciego roku studiów, każdy ze studentów musi zdecydować się na temat swojej pracy licencjackiej. Podczas wyboru tematu ważne jest, aby student opierał swój wybór na swoich zainteresowaniach oraz swych mocnych stronach, aby obrona była dla niego choć trochę łatwiejsza. Wiadome jest to, że jeśli piszemy o czymś, co nas szczerze interesuje, piszemy zdecydowanie szybciej i nie jest to dla nas nurzącym zadaniem. Tak naprawdę od momentu wyboru tematu swojej pracy licencjackiej oraz akceptacji przez promotora, nie pozostaje nic innego, jak zacząć pisać swoją pracę. Każdy promotor stosuje inną „taktykę”, jednak to od nas zależy, kiedy zaczniemy i jak szybko napiszemy swoją pracę licencjacką. Pierwszy termin obrony przeważnie przypada w miesiącu lipiec, więc swoją pracę powinieneś mieć ostatecznie gotową już w czerwcu. Naszym redaktorom napisanie pracy licencjackiej zajmuje to tylko 2 tygodnie. Praca przygotowana jest na najwyższym poziomie, według standardów oświaty. Posiada wymagany spis treści, przypisy, bibliografię oraz jeśli jest to wymagane w twojej tematyce – część badawczą. Na napisanie pracy licencjackiej średnio potrzeba dwóch/ trzech tygodni. Każdy klient, który wyśle do nas formularz ze zleceniem może mieć pewność, że jego praca będzie gotowa na czas. Czas realizacji zależy jednak od daty złożenia zapytania. Wiadome jest, że w styczniu nasi redaktorzy mają więcej czasu, gdyż nie każdy jest jeszcze myślami przy pisaniu swojej pracy. Problem zaczyna się w kwietniu/maju, kiedy to studentom przypomina się, że już tylko kilka miesięcy dzieli ich od obrony. Wtedy niestety zgłoszenie nie zawsze realizowane jest „od ręki” i czas realizacji wydłuża się o tydzień/dwa. Jednak każdy z naszych klientów może mieć pewność, że będzie miał swoją pracę napisaną na czas!

Spis treści:

  1. Jak napisać pracę licencjacką w 2 tygodnie?
  2. Kiedy zacząć pisać pracę?
  3. Jak zacząć pisać pracę licencjacką?

Jak napisać pracę licencjacką w 2 tygodnie?

Napisanie pracy licencjackiej w 2 tygodnie jest jak najbardziej możliwe i wykonalne. Wystarczy poświęcić w tym celu jedynie kilka godzin dziennie. W pierwszej kolejności należy stworzyć plan pracy, czyli spis treści i opracować treść poszczególnych rozdziałów na podstawie dostępnej literatury przedmiotu. Trzeba także określić cel pracy, pytania badawcze i hipotezy badawcze. Jednocześnie należy zebrać właściwą literaturę. Najlepszym rozwiązaniem byłoby przeczytanie każdej z tych pozycji w całości, jednak w 2 tygodnie jest to raczej niemożliwe, zwłaszcza, jeśli w liście pozycji znajdują się książki. Trzeba zatem w sposób wybiórczy podejść do czytania najważniejszych tekstów i wyciągnąć z nich to, co będzie istotne w celu rozbudowy każdego rozdziału. Zatem napisanie pracy dyplomowej o charakterze teoretycznym nie przysparza większych trudności – wystarczy mieć trochę czasu i chęci. Sprawa jest trudniejsza w przypadku pracy badawczej lub pracy teoretyczno-badawczej. W takim przypadku konieczne jest przeprowadzenie badań własnych. Jedną z najchętniej wykorzystywanych metod w tej kwestii jest kwestionariusz ankiety – zatem mając 2 tygodnie na przeprowadzenie badania, warto tuż po przygotowaniu konspektu pracy stworzyć również ankietę badawczą, a następnie znaleźć swoją grupę badawczą. Następnie, po napisaniu teorii należy zebrać uzyskanie wyniki, dokonać ich analizy i sformułować trafne wnioski. Co ważne, wstęp pracy, tak samo jak zakończenie czy streszczenie, powinien być pisany na samym końcu.

Kiedy zacząć pisać pracę?

Oczywiście jak najszybciej – dzięki temu zaoszczędzimy sobie stresu, a praca będzie miała możliwość być na jak najwyższym poziomie. Jednak dość często sytuacje życiowe płatają figle, niekiedy studenci równolegle z uczęszczaniem na zajęcia także pracują, a ponadto studenci piszący pracę licencjacką po raz pierwszy w życiu mogą mieć wrażenie, że jest to zadanie łatwiejsze, niż się wydaje, zostawiając tym samym jej stworzenie na dalszy plan. Jest to jednak złudne myślenie. Przygotowanie pracy licencjackiej wiąże się z napisaniem przynajmniej 20-30 stron tekstu, co nie jest zadaniem łatwym – zwłaszcza, że jej treść musi być oryginalna, tzn. przejść przez system antyplagiatowy z pozytywnym wynikiem. W większości polskich uczelni, współczynnik plagiatu w postaci ponad 30% objętości pracy dyskwalifikuje ją i naraża studenta na poniesienie poważnych konsekwencji prawnych za kradzież dobra intelektualnego innego autora. Zatem idealną sytuacją byłoby rozpoczęcie pisania pracy licencjackiej i inżynierskiej już na drugim roku studiów, a pracy magisterskiej – nawet na pierwszym roku. Wówczas, małymi kroczkami możliwe staje się stworzenie całości – oryginalnej pracy dyplomowej o dużej wartości intelektualnej i wysokiej jakości. Niestety, nic, co robione jest w pośpiechu i bez przemyślenia nie będzie „dobre”. W przypadku pracy dyplomowej nie należy liczyć w tej kwestii na cud.

Przeczytaj również: praca licencjacka, magisterska, inżynierska – ile stron trzeba napisać.

Jak zacząć pisać pracę licencjacką?

W przypadku pisania pracy dyplomowej, należy rozpocząć jej pisanie jak najszybciej, jak to możliwe. W tym celu w pierwszej kolejności będzie konieczna konsultacja z promotorem, który przedstawi dokładnie wymogi uczelni, do której uczęszcza student. Na podstawie tych informacji możliwe jest stworzenie konspektu pracy – zawierającego spis treści, cel pracy, problemy badawcze, hipotezy i bibliografię, a w przypadku prac badawczych lub teoretyczno-badawczych – także opisanie zastosowanych metod badawczych oraz planowanego przebiegu badań własnych. Podstawą stworzenia każdej pracy dyplomowej jest przeprowadzenie przeglądu dostępnej literatury – dzięki temu student zaznajomi się z tematem pracy oraz dostrzeże ewentualne luki wiedzy, które warto uzupełnić we własnej pracy dyplomowej – wyjdzie to na plus studenta, który wykaże się oryginalnością i zaangażowaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Korzystając z usług naszego portalu pamiętaj o przestrzeganiu zapisów ustawy Prawa Autorskiego oraz Art. 272 Kodeku Karnego. Opracowania naszego autorstwa i wszelkiego rodzaju konsultacje mają charakter wzorca i mogą jedynie stanowić bazę do przygotowania własnego opracowania.
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024
-
Projekt i wykonanie The First