Strona główna » Blog » Ile zajmuje napisanie pracy licencjackiej?

Ile zajmuje napisanie pracy licencjackiej?

5 stycznia, 2023
przez admin

Jest to pytanie, na które można udzielić wiele odpowiedzi. Są one bowiem zależne od wielu czynników. W pierwszej kolejności jest to czas, jakim dysponuje student. Mimo, że teoretyczne posiada on 3 lata na napisanie pracy licencjackiej, 3,5 roku na napisanie pracy inżynierskiej, a około 2-5 lat (w zależności czy są to studia jednolite magisterskie, czy jedynie magisterskie) na napisanie pracy magisterskiej. Jednak bardzo często temat pracy dyplomowej krystalizuje się dopiero pod koniec studiów. Jest to zjawisko normalne – wynika to z tego, że student podczas wykładów dopiero poznaje szczegóły zagadnienia, które go interesują i którego chce się podjąć, pisząc swoją pracę. Następnie jest to także wsparcie ze strony promotora. Niekiedy spotykamy się bowiem z sytuacjami, że promotor nie jest w stanie wyjaśnić wszystkich najważniejszych aspektów związanych z pisaniem pracy dyplomowej.

Wówczas takie firmy jak my przychodzą z pomocą studentom, zwłaszcza tym, którzy po raz pierwszy piszą pracę – pracę licencjacką.

Spis treści:

  1. Czy trudno jest napisać pracę licencjacką?
  2. Ile czasu zajmuje napisanie pracy licencjackiej?
  3. Ile czasu zajmuje napisanie pracy magisterskiej?

Czy trudno jest napisać pracę licencjacką?

Bez odpowiedniego wsparcia ze strony promotora, bez odpowiedniej ilości czasu i właściwych źródeł jest to zadanie bardzo trudne. Sytuacje w życiu są różne, wobec czego warto zgłosić się o pomoc do firm, które oferują takie usługi, jak my.

Warto w tym miejscu poruszyć jeszcze jedną kwestię.

Ile czasu zajmuje napisanie pracy licencjackiej?

Istnieje bowiem różnica pomiędzy wykonaniem pracy licencjackiej i pracy magisterskiej. Nie jest to jedynie różnica związana ze specyfiką samej pracy. Bowiem praca licencjacka stanowi pierwszy stopień wykształcenia wyższego.Wobec tego, siłą rzeczy, jest łatwiejsza do napisania niż praca magisterska, a co za tym idzie – zajmuje mniej czasu, niż magisterka.

Niekiedy praca licencjacka może jedynie składać się z czystej teorii, w oparciu o źródła innych autorów. Wówczas jedynym zabiegiem, jaki jest przeprowadzany w pisaniu takiej pracy jest umiejętne parafrazowanie. Co więcej, prace licencjackie są mniejsze objętościowo w porównaniu do prac magisterskich czy nawet prac inżynierskich. Najczęściej liczba stron, które należy zawrzeć oscyluje wokół liczby 30 – często wraz ze wliczonym spisem treści, bibliografią czy streszczeniem.

Sprawdź także czy pomoc w pisaniu prac jest legalna czy nielegalna.

Ile czasu zajmuje napisanie pracy magisterskiej?

W przypadku prac magisterskich należy już wykonać własne badania terenowe. Chętnie wykorzystywaną techniką jest ankieta, co nie zmienia faktu, że jest ona czasochłonna, tak samo jak opracowanie uzyskanych wyników w formie graficznej – tabel czy wykresów, wraz z ich opisem i wyciągnięciem odpowiednich wniosków. Co więcej, należy trafnie wskazać na pytania, które zostaną zadane, aby uzyskać odnoszące się do badania autorskiego odpowiedzi. Wobec tego tuż po części teoretycznej pracy magisterskiej umieszczona zostaje część badawcza, wskazująca na wykorzystanie wiedzy studenta w praktyce. Prócz tego istotną kwestią jest to, że ilość stron w pracy magisterskiej to najczęściej około 60 stron, czyli dwa razy więcej, niż w przypadku pracy licencjackiej. Jest ona także surowiej oceniana w trakcie obrony, co wynika z faktu, że uzyskanie tytułu magistra wiąże się już z otrzymaniem drugiego stopnia wykształcenia wyższego. Warto w tym miejscu odnieść się także do specyfiki pracy inżynierskiej. Niekiedy można zauważyć, że jest ona pewnym połączeniem zarówno pracy licencjackiej, jak i magisterskiej. Bowiem objętościowo jest ona mniejsza niż praca magisterska, lecz większa niż praca licencjacka. Co więcej, najczęściej wymaga ona od studenta przeprowadzania badań własnych, następnie ich opisania i wyciągnięcia wniosków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Korzystając z usług naszego portalu pamiętaj o przestrzeganiu zapisów ustawy Prawa Autorskiego oraz Art. 272 Kodeku Karnego. Opracowania naszego autorstwa i wszelkiego rodzaju konsultacje mają charakter wzorca i mogą jedynie stanowić bazę do przygotowania własnego opracowania.
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024
-
Projekt i wykonanie The First