Strona główna » Blog » Czy pomoc w pisaniu prac jest legalna czy nielegalna?

Czy pomoc w pisaniu prac jest legalna czy nielegalna?

5 stycznia, 2023
przez admin

Zdajemy sobie sprawę z tego, że studenci często zadają sobie pytanie, czy pomoc w pisaniu prac jest legalna? Otóż samo napisanie pracy przez osobę inną niż student jest zdecydowanie zakazane w polskim prawie. Nie jest jednak zakazana żadna pomoc ze strony osób trzecich. Wobec tego, czy pisanie prac jest nielegalne? Tak. Pomoc w ich napisaniu w postaci stworzenia wzoru opracowania, nawet według wytycznych z uczelni nie jest nielegalna. Jest to najzwyczajniej pomoc ze strony profesjonalistów, którzy mają wieloletnie doświadczenie.

Spis treści:

  1. Pomoc w pisaniu pracy inżynierskiej
  2. Jak pisać pracę licencjacką bez plagiatu?
  3. Jak napisać pracę licencjacką bez plagiatu?
  4. Kiedy praca licencjacka jest plagiatem?
  5. Pomoc w pisaniu pracy licencjackiej
  6. Ile może być plagiatu w pracy licencjackiej 2022?
  7. Pisanie prac bez plagiatu – umiejętne parafrazowanie

Pomoc w pisaniu pracy inżynierskiej

Kwestia, która stanowi jedno z najczęstszych zgłoszeń, z którymi mamy do czynienia. Wynika to oczywiście ze specyfiki samych studiów inżynierskich, jak i pracy dyplomowej na kierunku w tym zakresie, który wymaga od studenta wiedzy z zakresu omawianego tematu oraz wykonania własnych badań terenowych. Co jednak należy także wspomnieć – mimo konieczności stworzenia rozdziału badawczego pracy, w którym student wykazuje się własną inicjatywą w przebadaniu wybranego przez siebie zagadnienia głównego, koniecznością jest także wprowadzenie w postaci części teoretycznej. To właśnie ona sprawia największe trudności w pisaniu pracy dyplomowej, niezależnie od jej rodzaju. Wynika to z faktu, że pisząc rozdziały teoretyczne w oparciu o publikacje innych autorów, bardzo łatwo popełnić plagiat. Nie ma jednak co się dziwić. Prawdą jest, że pisząc pracę dyplomową podstawa jest bazowanie na pracach stworzonych przez innych badaczy, co stanowi podstawę i pewną ramę, prowadzącą do stworzenia spójnej pracy z odpowiednim wprowadzeniem do tematyki. Plagiat jest zjawiskiem bardzo poważnym, ponieważ oznacza on naruszenie praw autorskich w postaci przypisania sobie autorstwa poszczególnych fragmentów wybranych publikacji. Najczęściej odbywa się to w taki sposób, że osoba pisząca pracę przepisuje części wybranego artykułu czy książki, bez wskazania na to, że jest to cytat. Czasami także nieumiejętne parafrazowanie może doprowadzić do wykrycia plagiatu. Niekiedy jest to jednak działanie zupełnie nieświadome. Może ono wynikać bowiem z problemów z kontaktem z promotorem czy też z wielu innych powodów.

Jak pisać pracę licencjacką bez plagiatu?

Kluczową kwestią w tym zakresie jest odpowiednie parafrazowanie. Oznacza ono czynność, podczas której tekst źródłowy jest zmieniany w taki sposób, że system antyplagiatowy nie jest w stanie wykryć, że pochodzi on od poszczególnej publikacji. W tym miejscu należy nadmienić, że nie jest to w żadnym wypadku zjawisko nielegalne. Nie jest to bowiem bezpośrednie kopiowanie tekstu źródłowego. Jest to po prostu „ubranie” danego zagadnienia we własne słowa. Oznacza to, że osoba pisząca daną pracę rozumie podejmowaną przez siebie tematykę i jest w stanie opisać ją „swoimi słowami”.

Plagiat w pracy licencjackiej - konsekwencje? Sprawdź to przed pisaniem swojej pracy.

Jak napisać pracę licencjacką bez plagiatu?

Najczęściej spotykamy się z pytaniami tego typu. Wynika to z faktu, że większość naszych klientów to osoby piszące licencjat. Studenci ci nie mieli możliwości wcześniejszego zetknięcia się z pisaniem pracy dyplomowej, jak w przypadku magistrantów. Otóż najważniejszą kwestią w pisaniu pracy licencjackiej bez plagiatu jest to, żeby nie przepisywać „słowo w słowo” tekstu źródłowego. Takie działanie gwarantuje nam, że system antyplagiatowy wykryje naszą pracę jako nieoryginalną. To może wiązać się z wieloma konsekwencjami, także prawnymi.

Kiedy praca licencjacka jest plagiatem?

Oceniając to, należy zauważyć, że każde przywłaszczenie, niezależnie od ilości przepisanego tekstu, jeżeli autor publikacji nie zostaje przywołany w postaci przypisów.

Jak już zauważono, „obejście” plagiatu jest możliwie dzięki zastosowaniu zabiegu parafrazowania w pracy licencjackiej. Może być to jednak trudne dla osoby, która pierwszy raz spotyka się z zadaniem, jakim jest napisanie pracy kończącej studia.

Pomoc w pisaniu pracy licencjackiej

Oferowana przez nas usługa opiera się właśnie na umiejętnym parafrazowaniu. Najwyższa jakość, jaką proponujemy wiąże się także z faktem, że nigdy nie przekażemy w ręce klienta pracy, która jest skopiowana, nieoryginalna czy jednym słowem – splagiatowana. Jesteśmy świadomi powagi sytuacji i konsekwencji prawnych, jak i również szanujemy autorów pierwotnych źródeł i pracę włożoną w stworzeniu publikacji, na podstawie której powstaje wzór pracy licencjackiej. Dokładnie wiemy, jak zmienić tekst, aby nie było plagiatu.

Co jednak ważne, system antyplagiatowy przewiduje najczęściej pewną wartość, której nie należy przekroczyć, aby nie uznać danej pracy dyplomowej za plagiat. Wartość ta dość często zmienia się w zależności od wymogów uczelni oraz od zmian, jakie pojawiają się w poszczególnym roku.

Ile ma się czasu na napisanie pracy licencjackiej? Dowiedź się więcej na ten temat.

Ile może być plagiatu w pracy licencjackiej 2022?

Należy wskazać na wartość około 30%. Pamiętajmy jednak, że jest to często zależne od uczelni. Usługi, które oferujemy nigdy nie przekraczają jednak wartości 30%, którą traktujemy za dość uniwersalną. Należy zauważyć, że parafrazowanie nie zawsze zagwarantuje nam współczynnik plagiatu o liczbie 0%, bowiem jest to wręcz niemożliwe. Często w pracach dyplomowych umieszcza się cytaty ze źródeł pierwotnych, które wliczają się w wartość 30% plagiatu. Wobec tego nie istnieje jedna recepta na to, jak parafrazować, żeby nie było plagiatu. Pewien jego współczynnik pojawia się nawet z uwagi na stworzenie bibliografii, która jest nieuniknioną, jedną z podstawowych części składowej każdej pracy dyplomowej. Nie sposób jej nie uwzględnić – samo niewskazanie na źródła, z których korzystano w trakcie pisania pracy jest już plagiatem. Istnieje jednak eden podstawowy zabieg, który zapewnia bezpieczne pisanie prac.

Pisanie prac bez plagiatu – umiejętne parafrazowanie

Dzięki któremu uniknąć można bezprawnego przywłaszczania sobie publikacji innych autorów, podpisując się pod skopiowanymi fragmentami własnym nazwiskiem. Korzystając naszych usług masz gwarancję tego, że wiemy, jak napisać w sposób prawidłowy każdą pracę dyplomową, z czego do najczęściej wykonywanych przez nas jest praca licencjacka. Parafrazowanie staje się kluczem stworzenia legalnego wzoru opracowania, na podstawie którego każdy student będzie w stanie napisać własną, oryginalną pracę, wzorując się na treści dokumentu, jaki został stworzony przez specjalistów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Korzystając z usług naszego portalu pamiętaj o przestrzeganiu zapisów ustawy Prawa Autorskiego oraz Art. 272 Kodeku Karnego. Opracowania naszego autorstwa i wszelkiego rodzaju konsultacje mają charakter wzorca i mogą jedynie stanowić bazę do przygotowania własnego opracowania.
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023
-
Projekt i wykonanie The First